43. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 27. svibnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

43. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 01. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 29. listopada 2019. godine
  2. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 25. studenoga 2019. godine
  3. Analiza sustava civilne zaštite u Općini Dugi Rat u 2019. g.
  4. Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Dugi Rat u 2019.g.
  5. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2020.g.
  6. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2020. godini
  7. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 2020. godini
  8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu

8.1.  Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu
8.2. Odluka o raspodjeli rezultata iz 2019. godine

  1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.