40. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 28. travnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

40. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 04. svibnja 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 04. rujna 2019. godine
 2. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade .docx
 3. Odluka o privremenom obustavljanju postupaka prisilne naplate .docx
 4. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine .docx
 5. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine .docx
 6. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade .docx
 7. Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” .docx
 8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls
  8.1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  8.2. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  8.3. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  8.4. I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  8.5. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  8.6. Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.