38. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 31. siječnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

38. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 05. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Rasprava o plaćama djelatnica dječjeg vrtića „Dugi Rat“ na zahtjev ravnateljice dječjeg vrtića
  2. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Turističku zajednicu Općine Dugi Rat za poslovni objekt u Krilu .pdf
  3. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora s „Dalmatinac Bus“ d.o.o. .docx
  4. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dugi Rat za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za 2020. .docx
  5. Odluka o izmjenama Statuta Općine Dugi Rat .docx

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.