36. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/36
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 20. studenoga 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

36. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 25. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu
  1.1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  1.2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  1.3. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  1.4. I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  1.5. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
  1.6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .xls .xls
 2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .docx
 3. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .docx
 4. Upoznavanje vijećnika sa nacrtom prijedloga UPU obalnog pojasa Bajnice
 5. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu .docx
 6. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat.čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat .docx
 7. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 8. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o financiranju nabave uređaja za mjerenje otpada za polupodzemne spremnike .docx
 9. Odluka o privremenoj zabrani radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat u 2020. godini. .rtf

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.