34. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/29
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 29. kolovoza 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

34. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 04. rujna 2019. godine (srijeda) s početkom u 19:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .xsl .doc
 2. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Dugi Rat o ostvarenju proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Dugi Rat (usklađenje 2) .doc
 2. Plan zaštite od požara za Općinu Dugi Rat .doc
 3. Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Dugi Rat .docx
 4. Vijećnička pitanja

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 5. Ivanku Voloder, višu savjetnicu za proračun i financije,
 6. Pavu Tomić, višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 7. Marka Kadić, predstavnika izrađivača dokumentacije zaštite od požara,
 8. Ivanu Blajić, kao zapisničarku i
 9. Jakova Velića, snimatelja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.