30. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/17
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 23. svibnja 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. i 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

30. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 30. svibnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godine
  • Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2018.g.
  • Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine
 2. Izvješće općinskog načelnika Općine Dugi Rat o ostvarenju proračuna za 2018. godinu
 3. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u 2018. godini
 4. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2019. godini
 5. Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.g. na području Općine Dugi Rat
 6. Rješenje o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone
 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (dio z.k.čest.zem. 8828/7 k.o. Jesenice)
 8. Aktualnosti

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.