22. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/29
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 30. listopada 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 05. studenoga 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. II. Izmjene Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
  1.1. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
  1.2. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
  1.3. Izmjene programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
  1.4. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
  1.5. Izmjene programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 2. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu (materijali će biti dostavljeni naknadno) .docx

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.