2. obavijest o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu

Nakon završenog 1. roka za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, otvorenog od 17. travnja 2023. godine pa do 17. svibnja 2023. godine, za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 08/23) u nastavku: Plan), te obrade svih pristiglih zahtjeva, utvrđeno je od strane Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja da za određene lokacije i određene djelatnosti nisu podneseni zahtjevi, i to:

 1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava:

1.1. Brodica na motorni pogon:

  • Duće Glavica, k.č.br. 3750/1 k.o. Duće ispod ug. objekta Tamarin > 5 m, 1 kom,
  • Duće Glavica, k.č.br. 3750/3 k.o. Duće, istočno od ug. obj. Tamarin > 5 m, 1 kom,
  • Duće Golubinka, k.č.br. 3524/1 k.o. Duće, ispod Hotela Damianii, > 5 m, 2 kom,
  • Duće Golubinka, k.č.br. 3524/3 k.o. Duće, ispod Zeničkog – zapadno od ug. objekta Tamarin > 5 m, 2 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, zapadno od lučice > 5 m, 2 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3051 k.o. Duće, istočno od lučice – 1 > 5 m, 1 kom,
  • Duće Rogač, k.č.br. 3054/1 k.o. Duće ispod ug. objekta Croatia > 5 m, 2 kom,
  • Duće Vavlje, k.č.br. 3024/1 k.o. Duće, plaža ispod autob. stanice > 5 m, 2 kom,
  • Duće Vavlje, k.č.br. 3055 k.o. Duće, plaža istočno od turist biroa > 5 m, 2 kom,
  • Bajnice Jesenice, k.č.br. 4934 k.o. Jesenice, ispod Dućana > 5 m, 2 kom.

1.2. Jedrilica, brodica na vesla:

  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, zapadno od lučice, > 5 m, 1 kom.

1.3. Skuter/dječji skuter:

  • Duće Rogač, k.č.br. 3053 k.o. Duće, mulo ispod kampa More, 2 kom,
  • Duće Vavlje, k.č.br. 3055 k.o. Duće, ispod stanice, 2 kom.

1.4. Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.:

  • Duće Glavica, k.č.br. 3917 k.o. Duće, istočno od ug. objekta Tamarin, 1 kom,
  • Duće Glavica, k.č.br. 3750/1 k.o. Duće, zapadno od ug. objekta Tamarin – 2, 1 kom,
  • Duće Golubinka, k.č.br. 3524/1 k.o. Duće, plaža zapadno od hotela Damianii, 2 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža istočno od Copacabane, 1 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7975 k.o. Jesenice, na zapadnom dijelu, plaža ispod crkve, 1 kom.
 1. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine:

2.1. Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2:

  • Dugi Rat – Mali Rat, proširenje sa zapadne strane autobusne stanice, k.č.br. 8783 k.o. Jesenice ( kućica za prodaju sladoleda), 1 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 8783 k.o. Jesenice, istočno od autobusne stanice, 1 kom.

2.2. Pripadajuća terasa objekta:

  • Dugi Rat – Orij, k.č.br. 8604o. Jesenice, ug. obj. Riva > 30 m2,
  • Jesenice – Suhi potok, k.č.br. 7728 k.o. Jesenice, ispod stanice za Omiš > 25 m2,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 8783 k.o. Jesenice, istočno od autob. stanice > 20 m2.

2.3. Štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl.):

  • Duće Golubinka, k.č.br. 3527 k.o. Duće, sa istočne strane montažnog kioska Marcelo ( Zeničko), 1 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7975 k.o. Jesenice, na zapadnom dijelu plaže ispod crkve, 1 kom.

2.4. Ambulantna prodaja:

  • Duće Glavica, k.č.br. 3750/1 k.o. Duće, istočno od ug.obj. Berekin, 1 kom,
  • Duće Golubinka, k.č.br. 3524/1 k.o. Duće, zapadno od ug. objekta More neposredno ispod k.č.br. 3515 k.o. Duće, 1 kom,
  • Duće Golubinka, k.č.br. 3524/3 k.o. Duće, ispod k.č.br. 3526/2 k.o. Duće, 1 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža Duće Luka ispod Papučića, 1 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3051 k.o. Duće, ispod k.č.br. 3020 k.o. Duće, 1 kom,
  • Duće Rogač, k.č.br. 3054/1 k.o. ispod ug.obj. Žigolo, 1 kom,
  • Duće Vavlje, k.č.br. 3524/1 k.o. Duće, ispod ug.obj Ivan, 1 kom,
  • Dugi Rat – Centar, k.č.br. 2230 k.o. Duće ispod parkinga ug. obj. Rivica, 1 kom,
  • Jesenice – Suhi Potok, k.č.br. 7728 k.o. Jesenice, ispod Zemunika kuća, 1 kom.,
  • Jesenice – Bajnice, k.č.br. 4934 k.o. Jesenice, ispod Dućana, 1 kom.
 1. Djelatnost komercijalno – rekreacijskog sadržaja:

3.1. Iznajmljivanje suncobrana:

  • Duće Glavica, k.č.br. 3750/1 k.o. Duće, plaža Glavica, 15 kom,
  • Duće Glavica, k.č.br. 3524/2 k.o. Duće, plaža od Duće Glavica prema Zeničkom, 10 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža Duće Luka ispod Papučića, 5 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža istočno od ex Copacabane, 40 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3051 k.o. Duće, plaža ispod Jure Vojnovića, 40 kom,
  • Duće Rogač, k.č.br. 3053 k.o. Duće, plaža ispod kampa B, 27 kom,
  • Duće Vavlje, k.č.br. 3055 k.o. Duće, plaža ispod turist biroa, 10 kom,
  • Dugi Rat – Mali Rat, k.č.br. 8783 k.o. Duće, plaža Polačice, 10 kom,
  • Jesenice – Bajnice, k.č.br. 4934 k.o. Jesenice, plaža ispod Dućana, 5 kom,
  • Jesenice – Bajnice, k.č.br. 4795 k.o. Jesenice, plaža zapadno od stanice, 10 kom,
  • Jesenice – Krilo, k.č.br. 5721 k.o. Jesenice, Močila, 5 kom,
  • Jesenice – Krilo, k.č.br. 5208/1 k.o. Jesenice, velika plaža Krilo, 10 kom,
  • Jesenice – Suhi Potok, k.č.br. 7828 k.o. Jesenice, plaža ispod Korde, 5 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7954 k.o. Jesenice, 7954 k.o. Jesenice, plaža ispod bazena, 10 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7975 k.o. Jesenice, plaža ispod crkve, 10 kom.

 3.2. Iznajmljivanje ležaljki:

  • Duće Rogač, k.č.br. 3054/1 k.o. Duće, plaža ispod kampa Milana Vojnovića, 70 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža istočno od ug. obj. Copacabana, 35 kom,
  • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža ispod Papučića, 15 kom,
  • Dugi Rat-Mali Rat, k.č.br. 8783 k.o. Jesenice, plaža Polačice, 30 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7838 k.o. Jesenice, plaža ispod stanice za Omiš, 10 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7954 k.o. Jesenice, plaža ispod crkve, 25 kom,
  • Jesenice – Sumpetar, k.č.br. 7954 k.o. Jesenice, plaža ispod Kalebića, 10 kom,
  • Jesenice – Suhi Potok, k.č.br. 7828 k.o. Jesenice, plaža ispod Korde, 10 kom,
  • Jesenice – Suhi Potok, k.č.br. 7728 k.o. Jesenice, plaža ispod Zemunika kuća, 10 kom,
  • Jesenice – Suhi Potok, k.č.br. 5721 k.o. Jesenice, plaža Močila, 10 kom,
  • Jesenice – Krilo, k.č.br. 5208/1 k.o. Jesenice, velika plaža, 10 kom,
  • Jesenice – Bajnice, k.č.br. 4795 k.o. Jesenice, ispod Dućana, 10 kom,
  • Jesenice – Bajnice, k.č.br. 4795 k.o. Jesenice, zapadno od stanice za Omiš.

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, počevši od 21. lipnja 2023. godine pa zaključno s 29. lipnja 2023. godine, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti na navedenim mikrolokacijama na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat,  osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme ili putem pošte.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

 • po nepotpuno dostavljenom zahtjevu neće se dodjeljivati koncesijsko odobrenje, već će se zaključkom od podnositelja zahtjeva zatražiti dopuna u određenom roku. Takvi zahtjevi će se smatrati predanim u trenutku kada se upotpune. Ukoliko podnositelj ne upotpuni zahtjev u roku isti će se odbaciti rješenjem.
 • ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljen zahtjev računajući od dana stupanja na snagu Plana.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, a koja su prethodno navedena u ovoj Obavijesti, određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

 • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
 • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
 • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • potvrdu upravnog odjela Općine Dugi Rat i komunalnog poduzeća Peovica, o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.
 • izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • izjavu ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Dugi Rat, 20. lipnja 2023. godine.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja


Prilozi:

 • Zahtjev za koncesijsko odobrenje .doc
 • Izjava o davanju suglasnosti za prisilnu ovrhu .docx
 • Izjava o uklanjanju predmeta .docx

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.