19. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 6. rujna 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 13. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odlučivanje o prijedlogu sudske nagodbe u predmetu Općine Dugi Rat (tužitelja) i AGZ d.o.o. (tuženika)
  2. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Općine Dugi Rat (Republika Hrvatska) i Općine Grafenrheinfeld (Savezna Republika Njemačka)
  3. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi zajedničke nabave vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga .preuzmite
  4. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Dugi Rat
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .preuzmite
  6. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća  održane 30. travnja 2018.g.
  7. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća  održane 30. svibnja 2018.g.
  8. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća  održane 18.  lipnja 2018.g.
  9. Odlučivanje o zahtjevu M. M. za pomoć u stambenom zbrinjavanju
  10. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.