18. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/16
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 30. srpnja 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. I 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 31. srpnja 2018. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Dugi Rat [preuzmite]

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku radi donošenja suglasnosti Općinskog vijeća u svrhu prijave ulaganja „Izgradnja i opremanje građevine javne namjene – vatrogasni dom“, na natječaj za Mjeru 07, Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.