17. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/14
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 13. srpnja 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 19. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o V. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (materijali dostavljeni uz poziv za 16. sjednicu OV)
  2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat (materijali dostavljeni uz poziv za 16. sjednicu OV)
  3. Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma [preuzmite]
  4. Odluka o financiranju obveznih radnih bilježnica za školsku godinu 2018/2019. za učenike osnovnih škola sa područja Općine Dugi Rat [preuzmite]
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.