17. sjednica Općinskog vijeća – Tematska sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/22-01/25
URBROJ: 2181-22-1-22-1
Dugi Rat, 13. listopada 2022.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 14/14-pročišćeni tekst), na zahtjev šestero vijećnika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, sazivam

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT – TEMATSKA SJEDNICA

za dan 18. listopada 2022. godine (utorak) s početkom u 19:15 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlagatelji tematske sjednice, Vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, Antonieta Trgo; Bernardin Petrić; Marin Škobalj; Dino Ercegović; Hrvoje Pastar i Filip Bauk, predlažu sljedeći

D n e v n i    r e d 

 1. Luke na području Općine Dugi Rat (Bajnice, Krilo i Sumpetar).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnik Tonča Bauka,
 3. Ivan Mucko, izrađivač prostorno planske dokumentacije Općine DR
 4. Domagoj Maroević, ravnatelj ŽLU,
 5. Niko Mrčić, stručnog savjetnika za prostorno planiranje i uređenje SDŽ,
 6. Dragan Žuvela i Daša Gazde, predstavnici Društva arhitekata Split,
 7. Smiljana Blažević, izrađivač Studije zaštite okoliša
 8. Predstavnike Udruge Porat Krilo i Bajnice,
 9. Predstavnike Hrvatske udruge privatnih brodara,
 10. Predsjednike svih MO Općine Dugi Rat,
 11. Pavao Tomić, v.d. Pročelnik JUO ODR,
 12. Silvija Bliznac Radić, viši savjetnik JUO ODR,
 13. Mara Zemunik, kao zapisničarka,
 14. Jakov Velić, snimatelj.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.