14. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/15
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 22. srpnja 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 3. kolovoza 2022. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 01. ožujka 2022.g.
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 16. ožujka 2022.g.
 3. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 02. svibnja 2022.g.
 4. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 18. svibnja 2022.g.
 5. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 30. lipnja 2022.g.
 6. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
 7. Odluka o općinskim porezima
 8. Izmjena Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2022/2023. godinu.
 9. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija.
 10. Odluka o isplati novčanih sredstva za potrebe djelatnika dječjeg vrtića „Dugi Rat“.
 11. Odluka o davanju koncesije za posebnu potrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje trafostanice TS 20(10)/0,4kV „Bajnice 2“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.