13. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 25. travnja 2018.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 30. travnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 3119/57 (dvorište, 35 m2)
  4. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području naselja Staro selo Duće (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
  5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:
1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
2. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
3. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
4. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
5. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije,
6. Slavicu Vujčić, Višu savjetnicu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu,
7. Maru Zemunik, kao zapisničarku i
8. Jakova Velića, snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.