13. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/14
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat,  24. lipnja 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 30. lipnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o davanju suglasnosti na indikativnu ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvitak .docx
 2. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat .docx
 3. Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat .docx
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u 2021. godini i godišnji plan razvoja civilne zaštite u 2022. godini .doc
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Dugi Rat za razdoblje sustava civilne zaštite Općine Dugi Rat za razdoblje 2022. -2025. godine .docx
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu .docx
 7. Odluka o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na uređenju pristupa igralištu Vezika .rtf
 8. Odluka o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na uređenju zida u mjestu Krilo .rtf
 9. Odluka o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na izgradnji školske sportske dvorane i dogradnji dvije učionice na Osnovnoj školi “Jesenice” .rtf
 10. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 4. Pavu Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 5. Dragicu Rodić, kao zapisničarku
 6. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 7. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.