1. sjednica Općinskog vijeća, konstituirajuća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 021-05/21-01/25
URBROJ: 2155/02-04/1-21-01
Dugi Rat, 11. lipnja 2021.                                      

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 120/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)

s a z i v a m

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine  Dugi Rat
za dan 17. lipnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

sa slijedećim dnevnim redom:

(utvrđivanje kvoruma)
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
– utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
– svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor odbora za Statut i Poslovnik
5. Izbor predsjednika i 1. i 2. potpredsjednika Općinskog vijeća
– svečana prisega općinskog načelnika

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.