Dobrodošli.

www.dugirat.hr
Internet stranice Općine Dugi Rat.

PREPORUKE HZJZ
Pandemija COVID-19

Stožer CZ SDŽ danas je počeo izdavati propusnice građanima s područja naše Županije. Bitno je naglasiti da županijski Stožer izdaje isključivo propusnice za:

a) pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb – nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb

b) za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće – nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu.

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a) i b) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta, putem sustava e-građanina ili e maila: propusnice@dalmacija.hr. Za dodatna pitanja mogu se informirati na brojevima Stožera CZ SDŽ:

021 400 141 i 021 400 142.

Osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu, osoblje koje je u dnevnim migracijama u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe te svi koji izvješćuju javnost (što dokazuju novinarskom iskaznicom), ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili prikladne potvrde.

Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije gore naveden, izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite RH, putem e maila: propusnica@civilna-zastita.hr ili putem sustava e-građanin.

S poštovanjem,

Stožer civilne zaštite
Splitsko-dalmatinska županija


 • Prilog I Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama .docx

 • Nužna mjera ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije “Barovi” .pdf
 • Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19 .docx
 • Preporuka o načinu stavljanja u funkciju dječjih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 .pdf
 • Preporuka o načinu održavanja vjenčanja tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Preporuke za sigurno održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni za vrijeme epidemije COVID-19 bolesti .pdf
 • Preporuke za rad kozmetičkih salona tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Preporuke za rad salona za tetoviranje i piercing tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom obreda u crkvama i molitvenim prostorima vezano uz vjerska okupljanja .pdf
 • Preporuke za rad fizioterapeuta u vanbolničkoj okolini i salona za masažu tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Preporuke za rad salona za manikuru i pedikuru tijekom epidemije COVID-19 Preporuke za rad frizerskih salona i brijačnica tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Preporuke za rad frizerskih salona i brijačnica tijekom epidemije COVID-19 .pdf
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu .pdf

Duće, Dugi Rat, Jesenice

Dugi Rat smjestio se na obali Jadranskog mora, na državnoj cesti Split – Dubrovnik (D8), 15 km jugoistočno od Splita, odnosno 5 km zapadno od Omiša.

Po popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Dugi Rat imala je 7.305 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

 • Duće – 1.640
 • Dugi Rat – 3.507
 • Jesenice – 2.158

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine Perun (južna kosa Mosora), i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.

O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.

Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.