UPU Duće – istočni dio

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Duće – istočni dio (DOC)
  • Grafički prilozi (PDF)