Sjednice

Sjednice

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat sjednici vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica
održava bez prisustva javnosti.
Ako sjednici nazoče građani oni se prethodno, najmanje dva dana ranije, trebaju usmeno ili pismeno prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća.
Građani nemaju pravo učestvovati u raspravi po točkama dnevnog reda izuzev kad se raspravlja o nekom njihovom zahtjevu

Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela očituje se objavama odluka u„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, kao i na službenim internetskim
stranicama Općine Dugi Rat.

 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godineDNEVNI RED
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 23. studenoga 2017. godineDNEVNI RED
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. godineDNEVNI RED
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 27. prosinca 2017. godineDNEVNI RED
 • 10. sjednica Općinskog vijeća, 30. siječnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 11. sjednica Općinskog vijeća, 8. ožujka 2018. godineDNEVNI RED
 • 12. sjednica Općinskog vijeća, 27. ožujka 2018. godineDNEVNI RED
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. travnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 30. svibnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 18. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 16. sjednica Općinskog vijeća, 26. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 17. sjednica Općinskog vijeća, 19. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 18. sjednica Općinskog vijeća, 31. srpnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 19. sjednica Općinskog vijeća, 13. rujna 2018. godineDNEVNI RED
 • 20. sjednica Općinskog vijeća, 3. listopada 2018. godineDNEVNI RED
 • 21. sjednica Općinskog vijeća, 18. listopada 2018. godineDNEVNI RED
 • Tematska sjednica Općinskog vijeća, 29. listopada 2018. godineDNEVNI RED

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća:

 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 23. studenoga 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 27. prosinca 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. travnja 2018. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 30. svibnja 2018. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 18. lipnja 2018. godine – ZAPISNIK (DOC)