Prostorni plan

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac možete preuzeti ovdje.


Izvješće o javnoj raspravi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat možete preuzeti ovdje.


Klasa: 350-02/16-01/09
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o:

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 22.02.2017. do 01.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 01.03.2017. do 15 sati.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.PDF formatu možete preuzeti ovdje.


Klasa: 350-02/16-01/10
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac

Javna rasprava trajat će 30 dana, od 22.02.2017. do 23.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 23.03.2017. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.PDF formatu možete preuzeti ovdje.


PPUO Dugi Rat

Grafički dio PPUO Dugi Rat (ZIP)

Tekstualni dio PPUO Dugi Rat (ZIP)


Prijedlog prostornog plana Općine Dugi Rat možete pogledati na mrežnim stranicama aax.hr.