Proračunski dokumenti

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Dugi Rat za 2018. godinu:

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini (DOC)
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini (DOC)
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu (DOC)
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu (DOC)
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu (DOC)

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Dugi Rat za 2017. godinu:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu (XLS)
 • Obrazloženje (DOC)
 • Odluka o izvršenju proračuna (DOC)
 • Odluka o raspodjeli rezultata iz 2017. godine (DOC)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)
 • Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja za 2017. godinu (PDF)
 • Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)
 • 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)
 • Obrazloženje (PDF)
 • II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu (DOC)
 • II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu (DOC)
 • II. Izmjene programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu (DOC)

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Dugi Rat za 2016. godinu:

 • Godišnji obračun Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu (PDF)