Proračun

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu (ZIP)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu (DOC)

Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

  • OPĆI DIO (XLS)
  • POSEBNI DIO (XLS)
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (XLS)

Proračun Općine Dugi Rat za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (PDF)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu (PDF)

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)

Obrazloženje (PDF)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (ZIP)