Poziv za dostavljanje zahtjeva za izmjenu granica građevinskog područja u postupku VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Dugi Rat

Možda vas zanima...