Općinske ustanove

Dječji vrtić Dugi Rat

adresa: Drage Ivaniševića 6 | 21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 567
e-mail: djecjivrticdugirat@gmail.com

Ravnateljica: Biljana Brkan
Pedagoginja: Marija Pavković
Viša medicinska sestra: Marija Tudor

IBAN: HR0523300031100402921

Dječji vrtić u Dugom Ratu postoji od 1961. godine, ali je bio u sklopu dječjeg vrtića u Omišu. Dana 1. svibnja 2002. godine odjeljenje pod nazivom „Kadulja“ u Dugom Ratu izdvaja se iz jedinstvene ustanove “Dječji vrtić Omiš – Dugi Rat” i dodijeljen je na upravljanje privatnom dječjem vrtiću „Čarobni pianino“ Split. Tijekom tog perioda u našoj općini je otvorena još jedna podružnica u mjestu Krilu Jesenice. Do 31. srpnja 2008. godine dječji vrtić u Dugom Ratu dio je privatnog vrtića. Odlukom Općinskog poglavarstva krenulo se u osnivanje vlastite ustanove jer su potrebe za vrtićom u našoj općini neupitne. Općina Dugi Rat je mala, ali natalitetom uvelike premašuje prosjek u Republici Hrvatskoj  te su potrebe za dječjim vrtićom svakim danom sve veće. Tako po prvi put u povijesti vrtić  počinje djelovati samostalno kao ustanova pod imenom „Dugi Rat“.

Uprava vrtića je smještena u Dugom Ratu, Drage Ivaniševića 6, gdje je smještena i kuhinja vrtića. U centralnoj zgradi je smješteno šest odgojnih skupina, jedna odgojna skupina je smještena u zgradi općine, a dvije u Krilu Jesenice u župnom prostoru koji je prilagođen potrebama odgojno-obrazovnog rada.

  • U realizaciju odgojno-obrazovnog rada uključeno je:  15 odgojiteljica, ravnateljica, pedagoginja i viša medicinska sestra.
  • Pored odgojno-obrazovnih radnika u vrtiću  je zaposleno i tehničko osoblje:  4 pomoćnice, 1 pomoćna kuharica i 1 kuharica.

Narodna knjižnica

adresa:  Trg kralja Tomislava 9 | 21315 Dugi Rat
tel: +385 21 734 610
fax: +385 21 734 610
e-mail: knjiznica_dugirat@email.t-com
web: www.knjiznica.hr/dugi-rat

V.D. ravnatelja: Katica Franić

U Dugom Ratu postojala je stara knjižnica koja je otvorena krajem 70.tih godina a zatvorena je početkom Domovinskog rata. O njoj je sačuvano vrlo malo podataka tako da je teško utvrditi način na koji je funkcionirala. Nešto preostale građe je reinventarizirano i uvršteno u sadašnji fond. Današnja knjižnica je otvorena 2003. godine.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi: Slobodna Dalmacija, Maslina, National geografic junior.

Odjeli i zbirke knjižnice:

  • Odjel za odrasle
  • Odjel za djecu
  • Zavičajna zbirka
  • Referentna zbirka

Godišnja članarina:  50,00 kn

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljkom i utorkom od 16,30 do 19,30 sati
  • srijedom i petkom od 8,00 do 12,00 sati
  • četvrtkom ne radi

Odluka o osnivanju Narodne knjižnice (PDF)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne knjižnice (PDF)
Statut Narodne knjižnice (PDF)