Kontakt

OPĆINA DUGI RAT

adresa: Poljička cesta 133 | HR-21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 291
fax: +385 21 734 900
e-mail: opcina@dugirat.hr
web: www.dugirat.hr

Radno vrijeme Upravnih tijela Općine Dugi Rat:

  • dnevno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Dugi Rat je svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati
  • uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnim odjelima Općine Dugi Rat je svaki radni dan od 7.30 do 11.00 sati
  • uredovno radno vrijeme općinskog načelnika za rad sa strankama u pravilu je utorkom od 8.00 do 11.00 sati.
    Zainteresirani građani mogu dogovoriti sastanak s općinskim načelnikom Općine Dugi Rat na broj telefona +385 21 735 291. Pri dogovoru je potrebno najaviti i temu razgovora.

 

Kontaktirajte Općinu Dugi Rat
Kontakt