Kategorija: Zapošljavanje

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/17-01/1 URBROJ: 2155/02-02/1-17-8 Dugi Rat, 24. travnja 2017. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA...

Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, KLASA:022-05/17-01/56, URBROJ:2155/02-02/1-17-01 od 20. ožujka 2017. godine, a...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-2 Dugi Rat, 30. prosinca 2016. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-02/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 31. listopada 2016. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Javni poziv na stručno osposobljavanje za rad

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-07/16-01/01 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 29. kolovoza 2016. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG...

Javni poziv

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat Broj izvršitelja: 25 Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija)...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG...

Javni natječaj

KLASA: 112-03/16-01/03 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 05. travnja 2016. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u...