Kategorija: Objave

Rezultati lokalnih izbora u Općini Dugi Rat

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat utvrdilo je i objavilo rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat [PDF], rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Dugi Rat [PDF] kao i donijelo i objavilo...

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će organizirati dežurstvo u sjedištu izbornog povjerenstva u...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/17-01/1 URBROJ: 2155/02-02/1-17-8 Dugi Rat, 24. travnja 2017. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinsko izborno povjerenstvo Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će tijekom subote 22.04.2017.g. i nedjelje 23.04.2017.g., organizirati...

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinsko izborno povjerenstvo Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povijerenstvo Općine Dugi Rat sa sjedištem u zgradi Općine na adresi Poljička...