Kategorija: Obavijesti

Ponovni oglas javne rasprave

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za komunalne poslove,komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša OGLAŠAVA PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Obavijest

SUBVENCIONIRANI POKAZ Pravo na subvencionirani pokaz ostvaruju redovni učenici i studenti, nezaposlene osobe i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat. Da bi ostvarili pravo na pokaz potrebno je priložiti slijedeće: Učenici...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani općine Dugi Rat. Obavještavamo Vas da će se odgođena 3. adulticidnu dezinsekciju komaraca na području Općine...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani općine Dugi Rat. Obavještavamo Vas da će planiranu 3. adulticidnu dezinsekciju komaraca na području Općine Dugi...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Obavijest

Obavještavamo Vas da će se preostali dio druge adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Dugi Rat na potezu od zapadnog dijela Dugog Rata do Bajnica obaviti dana 01. kolovoza 2018.g. s početkom u 02:00h...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...