Kategorija: Obavijesti

Obavijest

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na svečanoj dodjeli potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2016./2017. koja će se održati će se u srijedu, 20. prosinca 2017....

Obavijest o isplati božićnice

Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Dugi Rat od 06. prosinca 2017. godine, umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina (u iznos ulaze domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne...

Javni poziv

Na temelju Programa javnih radova „Preventivne mjere zaštite od požara i bujičnih poplava“, a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinski načelnik Općine Dugi...

Obavijest

OBAVIJEST Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije (jesenska deratizacija) na području općine Dugi Rat dana 15. studenog 2017.g. Radove će izvoditi tvrtka CIAN d.o.o. prema odrednicama programa ZZJZ-a Županije splitsko-dalmatinske. Općina...

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda P O Z I V Poštovani, povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji...

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj 33/01, 60101, 129/05, 109107, 125108, l50l1l, 14411, 19/13 i 137115), članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda...

Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine....