Kategorija: Obavijesti

Obavijest

OBAVIJEST Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije (jesenska deratizacija) na području općine Dugi Rat dana 15. studenog 2017.g. Radove će izvoditi tvrtka CIAN d.o.o. prema odrednicama programa ZZJZ-a Županije splitsko-dalmatinske. Općina...

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda P O Z I V Poštovani, povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji...

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj 33/01, 60101, 129/05, 109107, 125108, l50l1l, 14411, 19/13 i 137115), članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda...

Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine....

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 610-01/17-01/01 URBROJ: 2155/02-04-17-1 Dugi Rat, 08. rujna 2017. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne...

Odluka o pomoći za nabavku udžbenika

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće...

Obavijest

SUBVENCIONIRANI POKAZ Pravo na subvencionirani pokaz ostvaruju redovni učenici i studenti, nezaposlene osobe i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat. Da bi ostvarili pravo na pokaz potrebno je priložiti slijedeće: a)...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani općine Dugi Rat. Nakon odgođena prethodna dva termina 3. adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Dugi...