Kategorija: Obavijesti

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 610-01/17-01/01 URBROJ: 2155/02-04-17-1 Dugi Rat, 08. rujna 2017. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne...

Odluka o pomoći za nabavku udžbenika

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće...

Obavijest

SUBVENCIONIRANI POKAZ Pravo na subvencionirani pokaz ostvaruju redovni učenici i studenti, nezaposlene osobe i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat. Da bi ostvarili pravo na pokaz potrebno je priložiti slijedeće: a)...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani općine Dugi Rat. Nakon odgođena prethodna dva termina 3. adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Dugi...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani Općine Dugi Rat, 3. ADULTICIDNA DEZINSEKCIJA KOMARACA planirana 18. kolovoza 2017. g. (u noći sa četvrtka...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani Općine Dugi Rat, Tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita će 18. kolovoza 2017. g. (u noći sa...

Obavijest o dezinsekciji

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT OBAVIJEST Poštovani mještani općine Dugi Rat. Tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita će 20. srpnja 2017. g. (u noći sa srijede na četvrtak) s početkom u 03:00 sata...

Obavijest

Interventna opskrba pitkom vodom. Općina Dugi Rat tijekom srpnja, kolovoza i rujna mjeseca 2017. godine uspostavlja interventnu opskrbu pitkom vodom kućanstvima na području Općine Dugi Rat koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu,...

Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11,...

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima...