Kategorija: Natječaji i javni pozivi

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/17-01/54 URBROJ: 2155/02-02/1-17-01 Dugi Rat, 21. ožujka 2017. Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje POZIV za podnošenje prijava za organizaciju...

Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11,...

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Komisija za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-01/17-01/01 URBROJ: 2155/02-02-17-01 Dugi Rat, 19. siječnja 2017. Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo...

Natječaj

Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2015./2016. možete pogledati ovdje.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT           Jedinstveni upravni odjel KLASA: 610-01/15-01/01 URBROJ: 2155/02-04-15-1 Dugi Rat, 15. rujna 2015. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi...