Kategorija: Natječaji i javni pozivi

Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 610-01/18-01/01 URBROJ: 2155/02-02/1-18-01 Dugi Rat, 09. listopada 2018. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine...

Javni poziv

Na temelju Programa javnih radova „Preventivne mjere zaštite od požara i bujičnih poplava“, a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinski načelnik Općine Dugi...

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda P O Z I V Poštovani, povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji...

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 610-01/17-01/01 URBROJ: 2155/02-04-17-1 Dugi Rat, 08. rujna 2017. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne...

Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11,...