Javna rasvjeta

Kvar na javnoj rasvjeti možete prijaviti popunjananjem Obrasca za prijavu kvara javne rasvjete (PDF).

Pavao Tomić, bacc. admin. publ.
Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
tel: +385 98 186 9202
e-mail: pavao.tomic@dugirat.hr