Izvješća o donacijama

Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Ivan Voloder [PDF]

Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Frane Pleić [PDF]

Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Ružica Baraban [PDF]