Izvješća o donacijama

  • Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Ivan Voloder .pdf
  • Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Frane Pleić .pdf
  • Izvješće o donacijama za prvu polovicu 2018. godine – Ružica Baraban .pdf