Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat 2018. godine

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 30. travnja 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat“ broj 04/18 te je stupila na snagu 03. svibnja 2018. godine.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 03. lipnja 2018. godine.

Informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na brojeve telefona ili na e-mail u nastavku:

Općinsko izborno povjerenstvo:

Tel: 021/734-900, 021/735-291
Fax: 021/734-900
e-mail: silvija.radic@dugirat.hr

Dežurstva za predaju kandidacijskih lista za izbore za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, održavati će sa na adresi Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat u prostorijama Općine Dugi Rat i to:

04. svibnja 2018. godine (petak) od 13:00 do 15:00 sati,
07. svibnja – 11. svibnja 2018. godine (ponedjeljak – petak) od 13:00 do 15:00 sati,
12. svibnja 2018. godine (subota) od 08:00 do 19:00 sati,
14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) od 13:00 do 18:00 sati,
15. svibnja 2018. godine (utorak) od 13:00 do 18:00 sati,
16. svibnja 2018. godine (srijeda) od 13:00 do 18:00 sati,
17. svibnja 2018. godine (četvrtak) od 13:00 do 24:00 sati.

U nastavku teksta dostavljamo akte i obrasce vezane za izborne radnje:

AKTI:

  • Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat [DOC]
  • Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora [DOC]
  • Rješenje o određivanju biračkih mjesta [DOC]
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva [DOC]
  • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva [DOC]

OBRASCI:

  • Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature [DOC]
  • Prijedlog liste kandidata/kandidatkinje političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća [DOC]
  • Prijedlog kandidacijske liste grupe birača kandidatkinje/kandidata za članice/članove vijeća [DOC]
  • Popis s potpisima birača koji podržavanju kandidacijsku listu grupe birača [DOC]
  • Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora [DOC]

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT

Redni broj Naziv mjesnog odbora Područje obuhvata mjesnog odbora Broj članova Vijeća mjesnog odbora Broj potpisa za Liste grupe birača
1. DUĆE Duće 7 50
2. DUGI RAT Dugi Rat 7 50
3. MALI RAT i ORIJ Mali Rat i Orij 5 30
4. SUMPETAR Sumpetar i Suhi Potok 5 30
5. KRILO-JESENICE Krilo i Bajnice 7 50

Temeljem Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/10) liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanom Zakonom, Statutom i Odlukom.

Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisan broj potpisa.  Broj potrebnih potpisa za vijeća mjesnih odbora koji imaju 7 članova iznosi 50 potpisa, a vijeća koja imaju 5 članova iznosi 30 potpisa.

Podaci ažurirani 13. svibnja 2018. godine.