Financijska izvješća

  • Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .xls
  • Bilješke uz konsolidirani izvještaj za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. godine .xls
  • Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. godine .xls
  • Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018. godine .xls
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016. godine .pdf
  • Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu .pdf