Financijska izvješća

  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016. godine .pdf
  • Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu .pdf