Arhiva za mjesec: siječanj 2019

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Komisija za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-01/19-01/01 URBROJ: 2155/02-02/1-19-01 Dugi Rat, 22. siječnja 2019. Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo...

Oglas za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-19-1 Dugi Rat, 23. siječnja 2019. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...