Dnevna arhiva: veljača 1, 2018

Poziv za dodjelu javnih priznanja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Komisija za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2155/02-02/1-18-01 Dugi Rat, 01. veljače 2018. Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo...