Mjesečna arhiva: listopad 2017

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda P O Z I V Poštovani, povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji...

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj 33/01, 60101, 129/05, 109107, 125108, l50l1l, 14411, 19/13 i 137115), članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda...

Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine....