Mjesečna arhiva: travanj 2017

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će organizirati dežurstvo u sjedištu izbornog povjerenstva u...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/17-01/1 URBROJ: 2155/02-02/1-17-8 Dugi Rat, 24. travnja 2017. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinsko izborno povjerenstvo Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će tijekom subote 22.04.2017.g. i nedjelje 23.04.2017.g., organizirati...

Uredovno vrijeme OIP-a

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinsko izborno povjerenstvo Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povijerenstvo Općine Dugi Rat sa sjedištem u zgradi Općine na adresi Poljička...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA...

Poziv na javni uvid

Općina Dugi Rat Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat OIB: 70748151333 Predmet: POZIV NA JAVNI UVID u parcelacijski elaborat (A i B nacrt) za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na...