Dobrodošli.

www.dugirat.hr
Internet stranice Općine Dugi Rat.

Besplatne školske knjige i radne bilježnice za učenike osnovnih škola sa područja Općine Dugi Rat

Poštovani roditelji i učenici sa područja Općine Dugi Rat,

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da će Županija Splitsko – dalmatinska  nabaviti obvezne udžbenike za školsku godinu 2018/2019. za sve učenike osnovnih škola sa područja naše Županije od prvog do osmog razreda.

Općina će svim učenicima sa područja općine Dugi Rat, njih ukupno 557 djece, a koji pohađaju osnovnu školu „Jesenice“ – Dugi Rat i osnovnu školu „Josip Pupačić“ – Omiš osigurati nabavku svih obveznih radnih bilježnica  te njihovu distribuciju učenicima posredstvom škola.

U nabavu radnih bilježnica su uključene:

  • radne bilježnice  iz svih obveznih – redovnih predmeta od prvog do osmog razreda
  • radne bilježnice za engleski jezik od prvog do osmog razreda
  • radne bilježnice za vjeronauk od prvog do šestog razreda
  • radne bilježnice za informatiku za peti i šesti razred.

U nabavu nisu uključene:

  • školske mape, radni materijal za tehničku kulturu kao ni radne bilježnice izbornih predmeta (njemački i talijanski od petog do osmog razreda,  radne bilježnice za informatiku za sedmi i osmi razred).

Svim učenicima puno sreće u novoj školskoj godini 2018/2019 želi OPĆINA DUGI RAT!

PRILOZI:

  • Odluka općinskog vijeća o financiranju obveznih radnih bilježnica [PDF]
  • Popis obveznih radnih bilježnica po školama koje financira Općina Dugi Rat [XLS]

U sastavu općine su 3 naselja, i to su: Duće, Dugi Rat i Jesenice.

Dugi Rat smjestio se na obali Jadranskog mora, na državnoj cesti Split – Dubrovnik (D8), 15 km jugoistočno od Splita, odnosno 5 km zapadno od Omiša.

Po popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Dugi Rat imala je 7.305 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

  • Duće – 1.640
  • Dugi Rat – 3.507
  • Jesenice – 2.158

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine Perun (južna kosa Mosora), i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.

O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.

Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena.


 OPĆINA DUGI RAT

Poljička cesta 133, HR-21315 Dugi Rat

tel. +385 21 735 291; fax. +385 21 734 900

e-mail. opcina@dugirat.hr